CD’en Tonebilder, utgitt 9. januar 2000


kan bestilles fra

Tone Groven Holmboe
Minister Ditleffs vei 20
0862 Oslo

Telefon: 22230116 / 91166180 / 41576382

Send epost til togroho@tonebilder.no eller thorolf@tonebilder.no

Noter til Tone Groven Holmboes komposisjoner kan lastes ned fra http://tonebilder.no/,
og originalfiler og fotokopier kan distribueres vederlagsfritt. All prøving og privat bruk er gratis.
Skal verkene fremføres på konsert, eller brukes i profesjonell musikkundervisning,
kan man kjøpe bruksrett, og få rettigheter til fremføring og annen bruk som tilsvarer kjøp av trykt note.

Noter til nedlasting (oppdateres jevnlig)

Home page in english
Tone Groven Holmboe på Wikipedia