Piano solo

7 slåtter og impresjoner

Felelåtmp3
Svivenmp3
Undringmp3
Gøytilsstogamp3
Vesleåimp3
Fosserøykglittermp3
Grønnsværmp3

Sviven (a-moll), brukes når slåttene fremføres for seg, uten impresjonene
Da er rekkefølgen Fosserøykglitter, Gøytilsstoga, Vesleåi, Sviven (a-moll), Felelåt

7 lyriske stykker

Femten år, tema med variasjoner
Bærbusk
Stemninger
Høstklokkeklang
Liten vals
Den nensomme
Lauvkjerv

Småstykker

EvighetenLysvirkningRøslyngMarkblomstKveldsroGodlåtSolgløttLøvhengSommervalsSkogblomstenes opptogHoffdans

Vokalmusikk

Kor

I skogen SATB

Sang og piano

7 melodier til Elsa Beskows Blomsterfesten, versjon med tonearter tilpasset unisont barnekor

Enkeltmelodier fra Blomsterfesten, svensk original versjon:
Lilla Käringtands bekymmer
Fru Pensé och flickorna Styvmorsblom
Fru Kastanjeblom och hennes söner
Lilla fru Bondböna
Pyrola

Annet:
Mari, Mari gullhår for sopran, baryton og klavér
Ymgerd for sang og klavér • mp3

Scannede versjoner av håndskrevne noter

Bedrøvet fugl, sang + piano
Genre, sang + piano
Hvor to og tre forsamlet er, sang + piano
Jeg har nøkkelen, sang + piano
Jeg ser, sang + piano
Lyset, sang + piano

Til forsiden / To front page